Üldised Tellimistingimused

Üldised Tellimistingimused kehtivad Ilutooted OÜ interneti kodulehel www.ilutooted.ee asuva ilu- ja kosmeetikatoodete (edaspidi nimetatud Tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) Toodete tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele Tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Ilutooted OÜ vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1. Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Ilutooted OÜ internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.

1.2. Tellija valib soovitud Tooted, määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ja kohaletoimetamise viisi ning kinnitab tellimuse.

1.3. Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.4. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda internetipangas.

1.5. Tellimus jõustub pärast tellitud Toodete eest tasutud summa laekumist Ilutooted OÜ pangakontole.

1.6. Tellitud Tooted toimetab Ilutooted OÜ Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile:

Itella Smartposti pakiautomaadiga
Post 24 pakiautomaadiga
Eesti Posti postkontorisse

2. Tellija õigused

2.1. Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Ilutooted OÜ poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

2.2. Tellijale saadetavad Tooted peavad olema korrektsed ja komplektsed ning vastama Ilutooted OÜ poolt fikseeritud tingimustele.

2.3. Tellijal on õigus esitada Toodete tellimust ja Tooteid puudutavaid pretensioone e-posti aadressil info@ilutooted.ee 30 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest arvates.

2.4. Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija esitama Ilutooted OÜle kirjalikult või e-posti teel avalduse. Tellimuse tühistamiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid Ilutooted OÜ ei teosta. Juhul kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. Ilutooted OÜ tagastab Tellijale tagastatud Toodete eest tasutud summa (v.a Toodete saatmise kulud) hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul tagastatud Toodete kättesaamisest arvates.

3. Tellija kohustused

3.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr., krt. nr., postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.

3.2. Juhul, kui Tellija ja Toodete saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 3.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

3.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 3.1. fikseeritule, ei garanteeri Ilutooted OÜ Toodete tellimuse nõuetekohast täitmist.

3.4. Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4. Ilutooted OÜ õigused

4.1. Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Ilutooted OÜ tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toodete saatmist.

4.2. Ilutooted OÜ-l on õigus muuta toodeta sortimenti sellest ette teatamata.

5. Ilutooted OÜ kohustused

5.1.Ilutooted OÜ kohustub Tellijani toimetama korrektsed ja komplektsed Tooted.

5.2. Ilutooted OÜ kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

5.3. Ilutooted OÜ kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad.

5.4. Ilutooted OÜ kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid

6. Isikuandmete kaitse

6.1. Ilutooted OÜ ei levita isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a transporditeenuse osutamiseks vajalik info, ega kasuta isikuandmeid muuks, kui tellimuse täitmiseks.